Tellija õigused ja kohustused

 1. Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes ExLibrisi poolt sätestatud hinnaga ja kliendi poolt koguse ja tarneviisiga fikseeritud tingimustel.
 2. Tarbijal on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.
 3. Juhul, kui tellija poolt tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud on ExLibrisel õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.
 4. Tellimusest taganemiseks peab tarbija võtta ühendust ExLibrisga, kirjutada tagastamisavalduse, märkides ära pangakonto, millele veebipood peaks raha tagastama kohe pärast tagastatud kaupa kättesaamist.
 5. Kliendi nõusolekul saab tagastatud toode uue vastu vahetada ja hinnavahe tasub klient ise või kauplus tagastab selle kliendile.
 6. Klient saab kauba tagastada ettenähtud aja jooksul AS Dialoogi büroosse isiklikult või posti teel aadressile Turu 9, 51004 Tartu.
 7. Tellija võib tagastada tooted Dialoogi kauplustesse või posti teel. Tellija kannab tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud.
 8. Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.
 9. Tellijale saadetav toode peab olema korrektne, komplektne ja vastama tellimusele.
 10. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt eelmisele punktile.
 11. Tellijal on õigus toote mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 12. Tellijal on õigus lähtudes võlaõigusseadus (VÕS) § 218 lg 2, esitada pretensiooni 2 aasta jooksul.
 13. Tellijal on õigus esitada veebipoele tellimusest taganemise avaldus (VÕS § 54 lg 1 p 13) kasutades taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav järgnevalt veebileheküljelt:
  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
 14. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, Omniva või SmartPosti pakomati aadress ning oma tellija elukoha aadress.
 15. Juhul, kui Tellija (asutuse esindaja), kaubasaaja (asutus) ja maksja (nt.Linnavalitsus) on erinevad füüsilised või juriidilised isikud registreerimisel vaja esitada asutuste registrikoodid ja kõigi osapoolte e-mailid ja telefoonid.
 16. Juhul, kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama fikseeritud andmed ka saaja kohta.
 17. Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ei garanteeri ExLibris toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab veebipood tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 18. Tellimuse vormistamisega kinnitab klient, et ta nõustub ExLibrise veebipoe reeglitega, nõustub ühe tarneviisiga ja nõustub reegleid järgima ja tasub ning tasub kauba ja selle kohaletoimetamise eest viivimatult või kolme päeva jooksul.
 19. Asutused (Koolid, kauplused, raamatukogud) tellimuse vormistamisel näitavad tarne tähtaja ja valivad tasumiseks sobiv periood: 15 päeva, 30 päeva või 60 päeva. Määratud ajaks arve peaks olema tasutud ja liigsed raamatud tagastatud.