ExLibrise õigused ja kohustused

 1. ExLibrisel on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.
 2. ExLibrisel on õigus igal ajal ette teatamata muuta veeebipoe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.
 3. Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri ExLibrisis tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.
 4. ExLibris jätab endale õiguse annulleerida tellimusest tooteid, kui nende tiraaz kirjastuses on otsas. Sel juhul ExLibris võtab kliendiga ühendust ja kohe tagastab raha kliendi pangakontole või pakub kliendile alternatiivne toode.
 5. ExLibris jätab endale õiguse annulleerida tellimus, kui kliendil on tasumata arved viivisega üle 3 päeva. Annuleerimisel kliendile saadetakse teade.
 6. ExLibris kohustub tellijani toimetama komplektseid ja vigastamata tooted.
 7. ExLibris kohustub tellijani toimetama tellitud raamatud tasuta, kui ostu summa on üle 150 euro.
 8. ExLibris kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.
 9. ExLibris kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Exlibris vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.
 10. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal pöördumise õigus.
 11. Veebipoel on kohustus tagada Tellijale võimalus esitada tellimusest taganemise avaldus kasutades taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav järgnevalt veebileheküljelt:
  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf