Privaatsustingimised

  1. ExLibris kogub isikuandmeid veebipoe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi/ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress, posti aadress.
  2. Kliendid võivad oma isikuandmeid näha, muuta ja täiendada poe lehel. Soovi korral on võimalik andmeid kustuta andmebaasist. Klient saab seda teha ise või paluda sellest ExLibrisi töötajat info@exlibris.ee
  3. ExLibris ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
  4. ExLibris rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kellele on teatatud vastutusest andmete konfidentsiaalsuse eest.
  5. ExLibrise poes säilitatakse kliendi isiku- ja ostuandmeid 10 aastat arvates konto viimasest kasutamisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui ExLibrise poe klient teeb ExLibrise vastava taotluse.
  6. Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@exlibris.ee

Soovime Teile ExLibrise veebipoes häid ostud ja huvitavaid avastusi!