Tarbija õigused

  1. Üldised tellimistingimused kehtivad ExLibris-i internetipoelehel http://www.exlibris.ee asuva raamatute ja õppematerjalide (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja ExLibris vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, ExLibris-es kinnitatud klientide isikuandmete töötlemise kord, e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
  3. Kui ostja ja veebipood ExLibris ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.